Serc

Miedum

Geschiedenis Miedum

Miedum is een buurtschap in de Friese gemeente Leeuwarden. Het ligt ten noordoosten van de stad Leeuwarden aan de Canterlandseweg, tussen de Dokkumer Ee en de Murk, en telt ongeveer 30 inwoners.

Tot 1 januari 1944 maakte Miedum deel uit van de gemeente Leeuwarderadeel. Miedum vormt samen met de buurtschap Snakkerburen en het dorp Lekkum al eeuwen lang één gemeenschap. De drie woonkernen worden ook wel De Trije Doarpen genoemd. Er bestaan vele samenwerkingen, vooral op het vlak van cultuur. Zo bestaat onder andere een gezamenlijke dorpsblad, genaamd De Kobbeflecht. De drie woonkernen hebben ook één dorpsvereniging, Dorpsbelang die zich inzet voor de belangen van de bewoners.

De voormalige Nederlands Hervormde kerk dateert uit de middeleeuwen en is afgebroken in 1834. Alleen de kerktoren met zadeldak bleef behouden. De toren heeft een hoogte van 14 m. en hangt 4,72 graden uit het lood (de scheefste toren van Nederland). In de 19e eeuw is de toren voorzien van een nieuwe ommanteling. Aan de onderzijde zijn echter nog de originele stenen (moppen) zichtbaar. Rondom de toren ligt een kleine begraafplaats.