Serc

Snakkerburen

Geschiedenis Snakkerburen

Snakkerburen is een dorp in de gemeente Leeuwarden, provincie Friesland (Nederland). Het ligt ten noorden van de stad Leeuwarden en ten zuiden van Lekkum, aan de Dokkumer Ee, en telt ongeveer 215 inwoners.

Snakkerburen vormt samen met de dorpen Miedum en Lekkum al eeuwen lang één gemeenschap. De drie dorpen worden ook wel De Trije Doarpen genoemd. Er bestaan vele samenwerkingen tussen de dorpen, vooral op het vlak van cultuur. Zo bestaat onder andere een gezamenlijke dorpsblad, genaamd De Kobbeflecht. De drie dorpen hebben ook één dorpsvereniging, Dorpsbelang die zich inzet voor de belangen van de dorpsbewoners.

De gemeentelijke naamgevingscommissie maakte overigens in juni 2007 duidelijk dat Snakkerburen ten onrechte als dorp wordt aangemerkt, maar altijd een buurtschap is geweest.den, deze wordt beheerd door de "Stichting Doarpstún Snakkerburen".