Serc

Swichum

Geschiedenis Swichum

Swichum is een Fries dorp, dat in de Nederlandse gemeente Leeuwarden ligt. Het telt ongeveer 60 inwoners.

Swichum ligt een paar kilometer ten zuiden van de stad Leeuwarden tussen de dorpen Wirdum en Warga. Swichum maakte tot 1 januari 1944 deel uit van de gemeente Leeuwarderadeel.

De geschiedenis van Swichum gaat terug tot voor het begin van de christelijke jaartelling. Swichum was oorspronkelijk een natuurlijke verhoging te midden van moerassen en meren. In de tiende eeuw kreeg Swichum door dijkenbouw een vaste verbinding met Goutum en Leeuwarden.

Op de gedeeltelijk afgegraven terp van het dorp staat de Nicolaaskerk uit het jaar 1234, gewijd aan de heilige Nicolaas van Myra. Het gebouw wordt niet meer voor erediensten gebruikt. De kerk is in beheer van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.