Serc

Wirdum

Geschiedenis Wirdum

Wirdum is een dorp in de gemeente Leeuwarden, provincie Friesland (Nederland). Het dorp telt ongeveer 1240 inwoners.

Wirdum ligt ongeveer vijf kilometer ten zuiden van de stad Leeuwarden nabij de dorpen Wijtgaard en Swichum. Het rooms-katholieke Wijtgaard behoorde tot 1957 tot het dorpsgebied van Wirdum. Tot 1944 was Wirdum onderdeel van het zuidelijke trimdeel van de gemeente Leeuwarderadeel. Het dorp telt een supermarkt, een kapsalon, een kledingwinkel, een snackbar en een hotelrestaurant.

In het dorp staat de monumentale protestantse Sint-Martinuskerk. Deze kerk is vermoedelijk rond 1200 gebouwd. Zij is gewijd aan de heilige Martinus van Tours. Vroeger bezat de kerk aan de westzijde nog een tweede toren. Deze toren is in 1688 afgebroken en verkocht aan de cementindustrie in Makkum. Sindsdien dragen de Wirdumers de bijnaam "Tuorkefretters".